Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 5

Waarom Verzuimbeleid?

Een zieke medewerker kost een onderneming handenvol geld TNO berekende de gemiddelde kosten op € 250,- per dag. Bij een ziekteperiode van 204 weken kunnen de kosten oplopen tot € 100.000,-. Ook de begeleiding van de medewerker neemt veel -kostbare- tijd in beslag. Daarnaast kunnen productieverlies en ontevreden klanten onderneming schade opleveren.

Gebleken is dat veel ondernemers niet of niet volledig op de hoogte zijn van alle regelingen of mogelijkheden. Daarnaast is er, veelal, geen enkele instantie of adviseur die het geheel van de specifieke bedrijfssituatie overziet.

De Arbo-dienst, de brancheorganisatie de assurantieadviseur, de accountant of de organisatieadviseur; allen behandelen een bepaald gedeelte van de materie.

Door het vervangen van de WAO door de WIA zijn er, opnieuw, forse financiële prikkels bij werkgever en werknemer neergelegd.

In een goed opgezet verzuimproces is een belangrijke rol weggelegd voor de wettelijk verplichte preventiemedewerker binnen een organisatie. Deze persoon is de vaste contactpersoon voor de werkgever bij verzuimzaken en regelt veelal administratieve afwikkeling van meldingen en mutaties in het verzuim meldsysteem van de verzuimdienstverlener (Arbo-dienst).

Veel werkgevers hebben echter geen persoon benoemd die deze rol op zich neemt. Vaak is het een activiteit die er een beetje ‘bijgedaan' wordt. Maar in het proces van efficiënte, overzichtelijke en slagvaardige verzuimaanpak hoort deze rol wel thuis. Daarom ondersteunen wij de werkgever door middel van advies, controle en processturing en kunnen zo een bijdrage leveren. Hiermee nemen wij niet de verantwoordelijkheid over, maar leveren de werkgever gemak en vrijwel altijd kostenverlaging.


Contact

Attentief Consult BV
Markt 11/12
9401 GT Assen
T: 0592-304003
M: 06-53147395
E: p.sturing@attentief.nl